Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Witamy w („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny („Odwiedzający”), którzy odwiedzają ją bez dokonywania transakcji biznesowych i Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu dokonywania transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez (łącznie „Usługi”) („Upoważnieni klienci”).

„Dane osobowe umożliwiające identyfikację”

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której dotyczą takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, ubezpieczenie społeczne numer telefonu i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niezwiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone? </rozpiętość>

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Gromadzimy następujące dodatkowe informacje od naszych Upoważnionych klientów: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Upoważnionych klientów, charakter i wielkość działalności oraz charakter i wielkość zasobów reklamowych, które Upoważniony klient zamierza kupić lub sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje? </rozpiętość>

Oprócz naszego bezpośredniego gromadzenia informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, które działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy danych osobowych umożliwiających identyfikację w celu dostosowania Witryny, tworzenia odpowiednich ofert usług oraz realizacji zamówień kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać wiadomości e-mail do Odwiedzających i Upoważnionych Klientów w sprawie badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi Klientami w odpowiedzi na określone zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu mogą być udostępniane informacje?

Dane osobowe dotyczące Upoważnionych klientów mogą być udostępniane innym Upoważnionym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Upoważnionymi klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów, naszym agencjom stowarzyszonym i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub przez jakąkolwiek agencję działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Informacje umożliwiające identyfikację osób gromadzone przez są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników firmy, z wyjątkiem wykorzystania wskazanego powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla Odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub naszymi dostawcami i agencjami stowarzyszonymi, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem

Czy w Witrynie używane są pliki cookie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu pozyskiwania informacji o preferencjach naszych Gości i usługach, które wybierają. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Upoważnionych klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a witryna nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Upoważnionego Klienta.

W jaki sposób wykorzystuje dane logowania? </rozpiętość>

wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

Jacy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do danych osobowych odwiedzających i/lub upoważnionych klientów w Witrynie?

będzie nadal zawierać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do pewnych Danych Osobowych na zasadzie ograniczonej wiedzy w celu oceny Upoważnionych Klientów pod kątem kwalifikowalności do usługi. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub wezwania organu ścigania do ujawnienia informacji. Ujawnimy również Dane osobowe, gdy będzie to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką bezpieczeństwa i praktykami. Dane osobowe naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym podano hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione za pomocą protokołów szyfrowania, stosowanych w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są podatne na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnionych klientów za takie zdarzenia.

W jaki sposób Goście mogą poprawić wszelkie nieścisłości w danych osobowych?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji Danych Osobowych na ich temat lub skorygowania wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres

Czy odwiedzający może usunąć lub dezaktywować dane osobowe zebrane przez Witrynę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Upoważnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych Osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt z . Jednak ze względu na kopie zapasowe i rejestry usunięć usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba, która poprosi o dezaktywację danych osobowych umożliwiających identyfikację, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Co się stanie, jeśli Polityka prywatności ulegnie zmianie?

Powiadomimy naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych Osobowych, których ujawnienia zażądał wcześniej Odwiedzający lub Upoważniony Klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Upoważnionym Klientem, aby umożliwić takiemu Odwiedzającemu lub Upoważnionemu Klientowi uniemożliwienie takie ujawnienie.

Linki:

zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych linków powoduje przejście do innej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron, do których prowadzą łącza, ponieważ ich polityki prywatności mogą różnić się od naszych.