Warunki korzystania

Polityka prywatności

Witamy w („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, szczególnie podczas prowadzenia działalności. Niniejsze ustawienie naszej konfiguracji prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny („Odwiedzający”), którzy ją odwiedzają bez rzeczywistej transakcji biznesowej i Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu realizacji transakcji biznesowej w Witrynie i oferują z różnych usług przez (łącznie „Usługi” ) („Upoważnieni klienci”).

„Dane osobowe dotyczące wyników”

odnosi się do wszystkich informacji, które identyfikują lub mogą służyć do identyfikacji, kontaktują się lub lokalizacji osób, do których należą takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profil finansowy, ubezpieczenie społeczne numer telefonu i informacje o zabezpieczeniu kredytu. Informacje pochodzące od użytkowników nie zawierają informacji zbieranych anonimowo (tj. bez weryfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niezwiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Gromadzimy podane dodatkowe informacje od naszych Upoważnionych klientów: cele i działy, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Upoważnionych klientów, charakter i wielkość działalności oraz charakter i wielkość zasobów klientów, które Upoważniony zamierzają kupować lub sprzedawać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Korzystanie z naszego zewnętrznego źródła informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firma obsługująca karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony zewnętrzne dostarczają takie informacje, ale prosimy o ujawnienie, w jaki sposób dane osobowe przekazywane im przez Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Niektóre z tych stron mogą być pośrednikami, które są wyłączne jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie są zarządzane, nie służą ani nie przekazywanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy danych osobowych umożliwiających uzyskanie w celu realizacji Witryny, tworzenia ofert usług oraz realizacji zamówienia i sprzedaży w Witrynie. otrzymywanie wiadomości e-mail do Odwiedzających i Upoważnionych Klientów w sprawie badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Następnie również tekst Dane Osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi Klientami w odpowiedzi na określone zapytania lub w celu dostarczenia dostarczanych informacji.

Komu mogą udostępniać informacje?

Dane osobowe dotyczące Upoważnionych klientów mogą być udostępniane innym Upoważnionym klientom, którzy obserwują potencjalne zdarzenia z innymi Upoważnionymi klientami. udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów, nasze agencjom stowarzyszonym i obsługującym dostawcom. Istnieje również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub przez dodatkową agencję interakcji w naszym.

Jakie znaczenie mają dane osobowe?

Informacje pochodzące z pobierania osób gromadzone przez są dostępne i nie są dostępne dla osób korzystających z usług firmy, z których wynika, że są wykorzystywane.

Jakie opcje są dostępne dla Odwiedzających w zakresie wewnętrznym, zewnętrznym i szczegółowym?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą z otrzymywania niezamówionych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub współpracujący z agencjami stowarzyszonymi, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z prowadzeniem lub kontaktując się z nami pod adresem

Czy w Witrynie używane są pliki cookie?

Pliki cookie są używane z różnych przyczyn. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu pozyskiwania informacji o potrzebnychach naszym Gościom i usługom, które wybierają. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, witryna nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Upoważnionego Klienta.